BIZ Tilburg

 

Wat doet de BIZ?

 

Vastgoedeigenaren in de binnenstad van Tilburg kunnen door de oprichting BIZ gezamenlijk de samenwerking intensiveren en gerichte initiatieven en investeringen doen en ondersteunen. Het doel is hierbij om:
In de binnenstad van Tilburg en hierbij in het
bijzonder het Kernwinkelgebied een eigen,
onderscheidende positie te creëren bij de
consumenten, die leidt tot voorkeur.
De binding van de inwoners van Tilburg voor niet-
dagelijkse producten te vergroten.
De waardering te vergroten van de totale beleving van
de consument. Van oriëntatie (online) tot en met
uiteindelijk het thuiskomen na verblijf: shoppen,
horeca, etc. in de binnenstad.
Meer bezoekers te trekken van buiten Tilburg en haar
directe omgeving, die nu nog vaak voor een andere
Brabantse binnenstad kiezen.

De BIZ vastgoedeigenaren Binnenstad Tilburg is voor de periode 2018-2020 vastgelegd. Na deze 3 jaar vindt een evaluatie en eventuele aanpassing van ambities en doelen plaats, zoals:

  • De omvang van het gebied; is een eventuele vergroting van het gebied noodzakelijk?
  • Aanpassing van het tarief, indien nodig.
De speerpunten voor de komende periode 2018 zijn bepaald:

1

Analyse, monitoring en
promotionele acties

2

Promotie
Kernwinkelgebied:

positionering + DNA

3

Schoon, heel en
bereikbaar: wayfinding

+ verhogen integrale
onderhoudsniveau van
de openbare ruimte.

Een toelichting van deze speerpunten en bijbehorende acties en resultaten staan beschreven in het
plan van aanpak. Het plan van aanpak is te vinden onder Downloads.