Ambities BIZ 2021-2025

De eerder vastgestelde periode van 3 jaar voor de BIZ Vastgoedeigenaren Kernwinkelgebied loopt bijna ten einde. Tijd dus om de ambities voor de toekomst kenbaar te maken! Momenteel is het bestuur druk in gesprek met de huidige leden/eigenaren van de BIZ én de eigenaren binnen het gewenste potentiele nieuwe gebied. Hier leest u meer over…

Monitoren ontwikkeling binnenstad

Doelstellingen Inzichtelijk maken ontwikkeling bezoekersaantallen in de binnenstad Inzichtelijk maken van doelgroepen in de binnenstad (uitgesplitst naar bezoekfuncties) Inzichtelijk maken van verzorgingsgebied/woonplaats bezoekers Inzichtelijk maken van waardering van bezoekers met betrekking tot de binnenstad Inzichtelijk maken van woonwensen, woningbouwtypen en type bewoners (uitgesplitst naar gebieden: stadshart, dwaalgebied, etc.) Op dit onderwerp is de BIZ in…

PROMOTIE/ BRANDING BINNENSTAD

Doelstellingen Het op de kaart zetten van de binnenstad van Tilburg Aantrekken van meer bezoekers richting de binnenstad Diversiteit van bezoekers vergroten (bezoekers uit de regio, hogere segment) Aantrekken van meer winkelend publiek in plaats van het doen van boodschappen Het promoten van het culturele aanbod Het promoten van de binnenstad van Tilburg als aantrekkelijk…

Thema’s BIZ 2018-2021

Bij de start van de BIZ vastgoedeigenaren Kernwinkelgebied is samen met de partners Binnenstad Management Tilburg en Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg het Strategisch Businessplan – Tilburg, samenwerking in de Binnenstad 2018 – 2020 vastgesteld. Hierin zijn de krachten gebundeld en nieuwe strategische doelstellingen vastgelegd, waaraan ook een sterk projectenprogramma is verbonden. De BIZ werkt op basis…

Meepraten over de toekomst van de BIZ

Sinds 2018 is in het kernwinkelgebied van Tilburg een BIZ Vastgoedeigenaren actief. Door de vereniging van vastgoedeigenaren is het mogelijk om actuele thema’s gezamenlijk aan te pakken om zo de kwaliteit en beleving van de panden en de omgeving in de binnenstad te verhogen. Momenteel bevinden we ons richting het eind van de, in 2018,…

Verwijderen stickers regenpijpen – Schone Stad

De BIZ Vastgoedeigenaren Kernwinkelgebied Tilburg houdt zich bezig met diverse thema’s t.b.v. een aantrekkelijke binnenstad. Een thema dat hoog op de agenda staat is een schone binnenstad, waaraan een aantal acties is gekoppeld. Een van die actiepunten wordt binnenkort zichtbaar aangepakt: het verwijderen van alle stickers op regenpijpen in de gehele binnenstad. Verwijderen stickers Vanaf…

Convenant Ketensolidariteit Horeca

Met de gezamenlijke stakeholders werkt de BIZ nauw samen voor een gastvrij en veilig bezoek aan de Tilburgse binnenstad. Alle informatie over de gezamenlijke activiteiten zijn terug te lezen via www.centeroftilburg.com Convenant Ketensolidariteit Horeca Gelukkig zien wij omzetten stijgen maar weten ook dat de zorgen nog niet zijn verdwenen. Niet voor Retail, maar ook zeker…