Met de gezamenlijke stakeholders werkt de BIZ nauw samen voor een gastvrij en veilig bezoek aan de Tilburgse binnenstad. Alle informatie over de gezamenlijke activiteiten zijn terug te lezen via www.centeroftilburg.com

Convenant Ketensolidariteit Horeca
Gelukkig zien wij omzetten stijgen maar weten ook dat de zorgen nog niet zijn verdwenen. Niet voor Retail, maar ook zeker niet voor horeca ondernemers in de binnenstad van Tilburg. Vandaar dat de BIZ- kernwinkelgebied Tilburg ook het lokale convenant Ketensolidariteit Horeca mee heeft ondertekend. Dit convenant is tot stand gekomen op initiatief van KHN Tilburg, in navolging van onder andere Breda. Met het ondertekenen van dit convenant hopen wij handvaten te kunnen bieden voor pandeigenaren om het gesprek aan te gaan met hun huurders.

Verhuren en corona
Veel eigenaren zijn al in gesprek met huurders en wij realiseren ons dat het komen tot afspraken, maatwerk betreft. Op https://www.vastgoedmarkt.nl/corona vindt u veel informatie en regelgeving terug over de actuele maatregelen rondom Covid-19.

Heeft u vragen, ideeën of komt u graag met ons in contact? Wij zijn bereikbaar via info@biztilburg.nl of tel. 013-581000.