Doelstellingen

  • Inzichtelijk maken ontwikkeling bezoekersaantallen in de binnenstad
  • Inzichtelijk maken van doelgroepen in de binnenstad (uitgesplitst naar bezoekfuncties)
  • Inzichtelijk maken van verzorgingsgebied/woonplaats bezoekers
  • Inzichtelijk maken van waardering van bezoekers met betrekking tot de binnenstad
  • Inzichtelijk maken van woonwensen, woningbouwtypen en type bewoners (uitgesplitst naar gebieden: stadshart, dwaalgebied, etc.)

Op dit onderwerp is de BIZ in 2020 versneld tot uitvoering gekomen in samenwerking met het Ondernemersfonds. Om rekening te kunnen houden met de coronamaatregelen en de inrichting van een veilige winkel- en verblijfsomgeving was het van groot belang dat inzichtelijk werd welke omvang de dagelijkse bezoekersstroom had.

Hierbij is gekeken om niet alleen crowd control toe te passen, maar daarbij ook meteen een veilig en betrouwbaar dashboard uit te werken, waarin verschillende databronnen kunnen worden opgenomen. Hierdoor is inzicht verkregen in o.a.:

  • Bezoekersaantallen – privacyproof tellingen via radartechnologie en/of cameratellingen.
  • Bezetting parkeergarages
  • Bezetting fietsparkeergarages
  • Kentekendata -> middels tussenkomst van de RDW, die op geaggregeerd niveau informatie kan verstrekken waar bezoekers vandaan komen op postcode 4-niveau, zodat beter inzicht kan worden verkregen wat het verzorgingsgebied is van de binnenstad en hoe zich dat ontwikkeld.