Bij de start van de BIZ vastgoedeigenaren Kernwinkelgebied is samen met de partners Binnenstad Management Tilburg en Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg het Strategisch Businessplan – Tilburg, samenwerking in de Binnenstad 2018 – 2020 vastgesteld. Hierin zijn de krachten gebundeld en nieuwe strategische doelstellingen vastgelegd, waaraan ook een sterk projectenprogramma is verbonden. De BIZ werkt op basis van dit plan hard aan 7 belangrijke thema’s, vaak ook in samenwerking met het BMT en Ondernemersfonds.

  • Versterken promotie / branding binnenstad
  • Monitoren ontwikkeling van de binnenstad
  • Verbeteren van wayfinding naar en in de binnenstad
  • Initiëren van hoogwaardige evenementen
  • Vergroten van de beleving in de binnenstad
  • Gastvrijheid en klantgerichtheid
  • Verkiezing Beste Binnenstad

Op deze website houden we u op de hoogte van de projecten en de bereikte resultaten.