De eerder vastgestelde periode van 3 jaar voor de BIZ Vastgoedeigenaren Kernwinkelgebied loopt bijna ten einde. Tijd dus om de ambities voor de toekomst kenbaar te maken! Momenteel is het bestuur druk in gesprek met de huidige leden/eigenaren van de BIZ én de eigenaren binnen het gewenste potentiele nieuwe gebied. Hier leest u meer over de ambities en speerpunten van de BIZ voor 2021-2025.