Jaaroverzicht BIZ 2020

Hier kunt u het Jaaroverzicht BIZ 2020 downloaden. Een overzicht, waarin alle actuele thema’s uitgebreid worden toegelicht en we natuurlijk ook stilstaan bij de veranderde situatie. Thema’s als de crisisaanpak tijdens corona, Schone Stad, Reisbeleving en Gastvrijheid zijn afgelopen jaar actief aangepakt. In dit Jaaroverzicht leest u daar meer over.

Ambities BIZ 2021-2025

De eerder vastgestelde periode van 3 jaar voor de BIZ Vastgoedeigenaren Kernwinkelgebied loopt bijna ten einde. Tijd dus om de ambities voor de toekomst kenbaar te maken! Momenteel is het bestuur druk in gesprek met de huidige leden/eigenaren van de BIZ én de eigenaren binnen het gewenste potentiele nieuwe gebied. Hier leest u meer over…