Heuvel

Achtergrond

 

Centra van steden, dus ook die van Tilburg, staan voor grote uitdagingen. De komst van bezoekers is niet meer vanzelfsprekend. Bezoekers worden kritischer en hebben een hoger verwachtingspatroon. De concurrentie komt niet alleen van andere stadscentra, maar ook van bijvoorbeeld het internet. Winkelen hoeft niet per definitie in ‘de stad’. Het accent in steden verschuift steeds meer naar verblijven in plaats van kopen.

 

Tilburg prijst zich gelukkig, want in de stad wordt volop geïnvesteerd. Niet alleen in de randgebieden van het centrum, de Piushaven en de Spoorzone, maar de komende jaren ook zeker in het kernwinkelgebied. Met Primark, De Koopman en Decathlon zijn grote trekkers in Tilburg gevestigd. Maar ook de lokale ondernemers zijn alom vertegenwoordigd evenals een uitgebreid aanbod van horeca. Samen maakt dat de Tilburgse binnenstad tot een aantrekkelijk en gevarieerd winkel- en verblijfsgebied.

Daar blijft het niet bij. Tilburg is in ontwikkeling en investeert in nieuwe verblijfsgebieden.
Om te investeren in onze stad hebben ondernemers in het centrum van Tilburg in 2013 een ondernemersfonds opgericht. Alle ondernemers in de binnenstad (circa 620) leveren via de reclamebelasting een financiële bijdrage, die varieert van Euro 300,- tot Euro 900,- per jaar afhankelijk van de WOZ-waarde. Het fonds wil activiteiten ondersteunen die bijdragen aan de belevingswaarde van de binnenstad.

 

„Activiteiten voor de korte en de lange termijn die de binnenstad veranderen van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’.“

 

De afgelopen jaren is in de Tilburgse binnenstad een stevige publiek-private samenwerkingscultuur ontstaan. Er is onderling vertrouwen in de aanpak van de binnenstad. Dat uit zich in concrete projecten en forse ambities. De komende jaren pakt Tilburg dus door. Vele miljoenen worden geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van het kernwinkelgebied. Er is dus momentum om gezamenlijk de ‘schouders eronder te zetten’. Daar is tevens een goed georganiseerde vastgoedsector voor nodig: de BIZ Vastgoedeigenaren Binnenstad Tilburg.