Stadhuisplein

Bestaansrecht

 

Een Bedrijveninvesteringszone (kortweg BIZ) is een afgebakend gebied, zoals een winkelstraat, winkelgebied of bedrijventerrein. Binnen dit gebied hebben de commerciële vastgoedeigenaren ervoor gekozen om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit en beleving van de omgeving van hun onderneming en/of pand.

 

Een BIZ heeft een verplichtend karakter, dat onder meer zorgt voor concrete projecten, continuïteit en professionaliteit. Het wordt echter pas verplicht indien het merendeel van de ondernemers en/of vastgoedeigenaren hebben aangegeven voor een BIZ te zijn.

 

Op 17 september 2017 hebben de eigenaren in het kernwinkelgebied in de binnenstad van Tilburg bij de formele draagvlakmeting met overgrote meerderheid ingestemd met het plan voor de start van een Bedrijven Investeringszone in het gebied. Daarmee is aan de voorwaarden van de wet voldaan en worden per 1 januari 2018 de activiteiten uit het BIZ-plan door de Stichting BIZ Vastgoedeigenaren Binnenstad Tilburg uitgevoerd. Onderstaand vindt u de cijfers van deze stemming:

Van de 299 stemgerechtigden hebben er 195 een geldige stem uitgebracht, dit is 65% van de bijdrageplichtigen. Van deze eigenaren stemden 72% (141) voor de invoering, meer dan het vereiste percentage van tweederde, en 28% (54) tegen. Ook is de gezamenlijke WOZ-waarde van de voorstemmers hoger dan die van de tegenstemmers. Daarmee was volgens de wet BIZ sprake van voldoende draagkracht om de BIZ daadwerkelijk in te stellen. De stemming gebeurde onder toezicht van een notaris die zijn bevindingen overbrengt aan B&W van Tilburg.

Momenteel worden gesprekken gevoerd met de huidige eigenaren binnen de BIZ en potentiele nieuwe eigenaren binnen het wenselijke uitgebreide heffingsgebied voor de verlenging van de BIZ in 2021-2025. De ambities voor de verlengde periode vindt u onder Downloads