Bestuur & organisatie

 

De Stichting BIZ Vastgoed Kernwinkelgebied Tilburg wordt vertegenwoordigd door een 3-koppig bestuur, bestaande uit:

Margreet Rijnsburger
Wereldhave
Voorzitter

Niek van den Broek
Interim-voorzitter en bestuurslid

Rens Bossers
Bossers vastgoed B.V.
Secretaris (interim)

Gijs van Looij
Transparant Makelaars
Penningmeester

De bestuursleden zijn een afspiegeling van de bijdrageplichtigen in het gebied en hebben een eigendomsbelang in het gebied, of op voordracht van de eigenaren in het gebied. Het gehele bestuur zet zich vrijwillig in voor de activiteiten van de BIZ en het belang voor de binnenstad. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd door het opstellen van een jaarplan en het organiseren van meerdere informatiebijeenkomsten. De verantwoordelijkheden van het bestuur kunt u ook terugvinden in het plan van aanpak BIZ.

Voor de uitvoering van projecten en realisatie van ambities wordt samengewerkt met de uitvoeringsorganisatie van de binnenstad: Binnenstad Management Tilburg. De centrumregisseur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten, danwel de aansturing van de externe bureaus. Hij stemt keuzes af met het bestuur van de BIZ en draagt zorgt voor een verantwoording.