Projecten

Monitoren ontwikkeling binnenstad

Doelstellingen Inzichtelijk maken ontwikkeling bezoekersaantallen in de binnenstad Inzichtelijk maken van doelgroepen in de binnenstad (uitgesplitst naar bezoekfuncties) Inzichtelijk maken van verzorgingsgebied/woonplaats bezoekers Inzichtelijk maken van waardering van bezoekers met betrekking tot de binnenstad Inzichtelijk maken van woonwensen, woningbouwtypen en type bewoners (uitgesplitst naar gebieden: stadshart, dwaalgebied, etc.) Op dit onderwerp is de BIZ in…

Lees verder!

PROMOTIE/ BRANDING BINNENSTAD

Doelstellingen Het op de kaart zetten van de binnenstad van Tilburg Aantrekken van meer bezoekers richting de binnenstad Diversiteit van bezoekers vergroten (bezoekers uit de regio, hogere segment) Aantrekken van meer winkelend publiek in plaats van het doen van boodschappen Het promoten van het culturele aanbod Het promoten van de binnenstad van Tilburg als aantrekkelijk…

Lees verder!

Thema’s BIZ 2018-2021

Bij de start van de BIZ vastgoedeigenaren Kernwinkelgebied is samen met de partners Binnenstad Management Tilburg en Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg het Strategisch Businessplan – Tilburg, samenwerking in de Binnenstad 2018 – 2020 vastgesteld. Hierin zijn de krachten gebundeld en nieuwe strategische doelstellingen vastgelegd, waaraan ook een sterk projectenprogramma is verbonden. De BIZ werkt op basis…

Lees verder!