BIZ Tilburg

 

Wat doet de BIZ?

 

Vastgoedeigenaren in de binnenstad van Tilburg kunnen door de oprichting BIZ gezamenlijk de samenwerking intensiveren en gerichte initiatieven en investeringen doen en ondersteunen. Het doel is hierbij om:
In de binnenstad van Tilburg en hierbij in het
bijzonder het Kernwinkelgebied een eigen,
onderscheidende positie te creëren bij de
consumenten, die leidt tot voorkeur.
De binding van de inwoners van Tilburg voor niet-
dagelijkse producten te vergroten.
De waardering te vergroten van de totale beleving van
de consument. Van oriëntatie (online) tot en met
uiteindelijk het thuiskomen na verblijf: shoppen,
horeca, etc. in de binnenstad.
Meer bezoekers te trekken van buiten Tilburg en haar directe omgeving, die nu nog
vaak voor een andere Brabantse binnenstad
kiezen.

De BIZ vastgoedeigenaren Binnenstad Tilburg is voor de periode 2018-2020 vastgelegd. Deze periode wordt momenteel geëvalueerd en de ambities en doelen in kaart gebracht. De wens voor 2021-2025 is om de BIZ te verlengen en het heffingsgebied uit te breiden naar de gehele binnenstad. In oktober 2020 gaat het bestuur van de BIZ hierover in gesprek met de huidige en potentieel nieuwe eigenaren in de binnenstad.

De ambities van de BIZ voor 2021-2025 zijn:

1

Gezamenlijke aanpak leegstand

4

Gastvrijheid ->
inzetten op extra
service en kwaliteit
landingsplaatsen

7

Mobiliteit ->
stimuleren gebruik
van deelmobilteit

2

Transformatie aanpak

5

Bijdragen aan evenementen

8

Schoon / heel ->
aansturing beheer
openbare ruimte

3

Marketing / promotie

6

Routing/bereikbaarheid

9

Monitoring / dashboard

Een toelichting van deze ambities / thema’s en bijbehorende speerpunten vindt u onder Downloads.